Zamudne obresti

Zamudne obresti

Obresti so opredeljene kot plačilo oziroma nadomestilo za uporabo določenega denarnega zneska ali druge nadomestne stvari, ki imajo pravno podlago na pravnem poslu (npr. posojilna pogodba) ali drugem pravnem dejstvu (nastop zamude s plačilom izposojenega denarja)....