Finančna uprava RS

Finančna uprava RS

S 1. avgustom 2014 je pričela z delovanjem Finančna uprava RS, ki je nastala kot posledica združenja carinske in davčne uprave RS. Sprva sta se združili le generalna carinska in generalna davčna uprava, delovanje lokalnih uprav pa je do konca leta 2014 ostalo...