Finančna uprava RS

Finančna uprava RS

S 1. avgustom 2014 je pričela z delovanjem Finančna uprava RS, ki je nastala kot posledica združenja carinske in davčne uprave RS. Sprva sta se združili le generalna carinska in generalna davčna uprava, delovanje lokalnih uprav pa je do konca leta 2014 ostalo nespremenjeno. To med drugim pomeni tudi, da so vsi kontaktni podatki ostali nespremenjeni. Z začetkom leta 2015 pa sta se združeni carinski in davčni urad v obliki finančnega urada, preselili na sedeže davčnih uradov.

Glavne naloge FURS so predvsem:

  • odkrivanje in preprečevanje davčnih utaj, carinskih in trošarinskih nepravilnosti,
  • preventivne aktivnosti in nadzor nad vsemi področji gotovinskega poslovanja,
  • boj proti tihotapstvu in odkrivanje tihotapskega blaga.

Med novimi nalogami je najbolj izpostavljena zaposlovanje in delo na črno ter nadzor nad časom vožnje, odmora in počitka voznikov.

Vse zgoraj naštete naloge, naj bi poleg rednih, zagotavljale prostovoljno izpolnjevanje obveznosti  ter zagotavljanje kvalitetnih storitev zavezancem, strankam in podjetjem.

Poskrbite za svojo finančno stabilnost s pravočasno izterjavo terjatev.

Oddaj povpraševanje