Prijava terjatev v stečajni postopek

Prijava terjatev v stečajni postopek

Kadar je poslovanje podjetja – dolžnika preslabo, da bi nadaljevalo z opravljanjem dejavnosti, se lahko to odloči za stečaj. V tem primeru je na spletni strani AJPES objavljen Oklic o začetku stečajnega postopka.

Kot upnik morate sami spremljati poslovanje dolžnika. Če sumite, da vaš dolžnik posluje slabo in je verjeten stečaj, priporočamo redno spremljanje eOBJAV na AJPESU. Z objavo Oklica o stečajnem postopku prične teči tromesečni rok, v katerem imate čas, da prijavite svoje terjatve v stečajni postopek. Po preteku tega roka izgubite pravico do sodelovanja v stečajnem postopku, predvsem pa izgubite možnost za poplačilo terjatve.

Terjatve prijavite pristojnemu okrožnemu sodišču, in sicer z dokumentom, ki vsebuje vaše podatke ter vse podatke o terjatvah vključno z ustreznimi verodostojnimi listinami (računi, izračun obresti, ipd.). V primeru, da ste terjatve prijavili v postopku prisilne poravnave, ki ni uspela, ponovna prijava ni potrebna.

Glede na to, da je z dnem 1.1.2011 v veljavo stopila novela Zakona o sodnih taksah, ki je vse upnike oprostila plačila taks za prijavo terjatev v stečajni postopek,  s tem dejanjem takorekoč nimate stroškov.

Če ste terjatve prijavili, pa iz stečajne mase (velja le za primer, ko je bila opravljena prijava terjatev v stečajno maso) niste bili poplačani, se vam te terjatve štejejo kot davčno priznan odhodek.

Skupaj s partnersko odvetniško družbo za vas pripravimo vso dokumentacijo za prijavo terjatev v stečajni postopek.  Posredujte nam vaše podatke in poslali vam bomo informativno ponudbo.

Oddaj povpraševanje