Vedno več slovenskih podjetij odpira poslovne račune v Avstriji

Vedno več slovenskih podjetij odpira poslovne račune v Avstriji

V času krize vse več podjetij želi na enostaven način zaobiti zakone ter se s tem izogniti plačilu obveznosti, ki jih imajo do upnikov. S tem namenom je vse pogostejša praksa, da slovenska podjetja odpirajo poslovne račune v tujini oziroma državah članicah EU, predvsem Avstriji, v Sloveniji pa so prikazani zgolj blokirani računi ali pa podatki o tekočih računih sploh niso javno dostopni.

Odprti računi v tujini so sicer povsem sprejemljivi, v kolikor poteka poslovanje v skladu z zakonom. Ne gre pa prezreti dejstev, ki dolžnikom ponujajo morje priložnosti, ki jih lahko uporabijo sebi v prid kot so: davčne utaje, saj matična država ne pozna prihodkov podjetja z računom v tujini, ni blokad poslovnih računov ipd.

Pogosto se dogaja tudi t.i. fenomen slamnatega moža, ko je za direktorja namerno naveden posameznik, ki je največkrat povsem neznana oseba, z roba družbe. To pomeni, da te osebe najverjetneje sploh ni mogoče izslediti, s čimer je zagotovljeno, da za zlorabe podjetja nihče ne odgovarja.

Glavni razlog za odpiranje računov v Avstriji tiči v dejstvu, da kot že omenjeno, blokade računov ne poznajo, postopki preko sodišč so dolgotrajni in oteženi, z razliko od Slovenije, kjer je blokada poslovnega računa običajna praksa v primeru izterjave. Tako je se lahko zgodi, da podjetje že sprazni in zapre račun, še preden bi ga kdorkoli uspel terjati.

Da bi se izgonili finačnim težavam, svetujemo redno spremljanje podatkov o poslovanju dolžnikov, kar najenostavneje lahko naredite kar s pomočjo Brezplačnega priročnika za preverjanje blokad poslovnih računov.

Če imate težave z neplačniki tako pri nas kot tudi v tujini in ne veste kako bi lahko najučinkovitejše dosegli poplačilo terjatev, bomo v našem podjetju veseli vašega povpraševanja ter potrudili se bomo rešiti vaše likvidnostne težave.

Oddaj povpraševanje