Novost: Javen dostop do TRR v tujini

Novost: Javen dostop do TRR v tujini

Z ozirom na dejstvo, da se trenutno na gospodarskem trgu podjetja pogosto srečujejo s težavami likvidnosti, ki nastanejo predvsem kot posledica zamujanja s plačili oziroma plačil sploh ni, je bila z dnem 5.4.2015 sprejeta sprememba Zakona o poslovnem registru Slovenije.

Upniki se največkrat odločajo za vložitev predloga za izvršbo z namenom, da bi si zagotovili čim učinkovitejšo in čim hitrejšje poplačilo terjatev. V predlogu za izvršbo navedejo transakcijski račun dolžnika, ki je nemalokrat blokiran ali pa podjetje posluje brez transakcijskega računa oziroma le ta ni javno dostopen. To lahko pomeni, da ima dolžnik odprt poslovni račun v tujini. S tem se je dolžnik zavaroval pred posegi izvršilne veje oblasti, saj podatkov o tem računu nismo mogli pridobiti. S spremembo Zakona o poslovnem registru, je Finančna uprava RS zavezana, da upravljalcu registra posreduje vse informacije o davčnih številkah, oznakah o zavezanosti ter številkah transakcijskih računov, ki jih imajo dolžniki odprte v tujini.

Če se upnik odloči, da želi terjati dolžnika, ki ima račun odprt v tujini, lahko zahteva, da se mu pravnomočen sklep o izvršbi izda v obliki evropskega izvršilnega naslova ter tako pridobi možnost predlagati izvršbo v vseh državah članicah Evropske unije, v katerih ima dolžnik premoženje.

Oddaj povpraševanje