Stroški sodne izvršbe

Stroški sodne izvršbe

V primeru, da so postopki izvensodne izterjave neuspešni in upnik ne dobi poplačanega dolga, se lahko odloči za zavarovanje terjatve in sicer s sprožitvijo izvršilnega postopka. Tega lahko sproži sam (preveri: Priročnik za samostojno vlaganje sodne izvršbe) ali ga vloži preko zunanjega partnerja. Če to stori sam, je potrebno plačilo sodne takse, v primeru, da upniku storitev nudi zunanji partner, pa se k stroškom prišteje še priprava predloga za izvršbo.

V izvršilnem postopku velja, da nastale stroške krije stranka, ki je v postopku izgubila. Ob uspešni izvršbi je torej stroške dolžen kriti dolžnik, zato je pomembno, da je upnik ob samostojni vlogi izvršbe pozoren in nastale stroške prijavi v izvršilnem postopku.

Odvisno od razpleta izvršilnega postopka, se skladno s tem višajo tudi stroški. Poglejmo le nekaj primerov:

  • Če dolžnik ugovarja izvršbi se postopek nadaljuje v pravdnem postopku, kjer se upniki najpogosteje odločijo za odvetniško pomoč, tudi, če so predlog za izvršbo vložili sami.
  • Včasih je potrebno zaradi pomanjkanja podatkov o dolžniku, opraviti ustrezne poizvedbe na ustreznih institucijah – Ministrstvo za notranje zadeve, Občine, Zavod za zdravstveno zavarovanje ipd.
  • Odvisno od navedenega oziroma dostopnega izvršilnega sredstva, lahko stroški variirajo. Najugodnejša možnost je, da se za izvršilno sredstvo navede dolžnikov transakcijski račun oziroma plača. Kadar dolžnik nima prihodkov, pa je ena izmed možnosti navedba izvršilnega sredstva tudi nepremičnina ali premičnina. V tem primeru mora upnik založiti sredstva za sodnega zvršitelja, ki izvaja cenitev, rubež in prodajo.

Če izvršba ne postane pravnomočna v prvi fazi in pride do ugovora dolžnika, rastejo tudi stroški upnika. Kot omenjeno, more vse nastale stroške dolžnik povrniti na upnikovo zahtevo, vendar je potrebno upoštevati, da niso nujno vse izvršbe uspešne in lahko upnik utrpi dodatno finančno izgubo.

Na tej točki bi želela poudariti pomembnost izvensodne izterjave. Poleg dejstva, da storitve izterjav opravljajo osebe, ki so na tem področju izkušene in zagotavljajo kakovostne storitve, se izgonete morebitnim začetnim stroškom ali tveganju, da določenih stroškov ne dobite povrnjenih.

 

Pred kratkim je prišlo do ponovne spremebe novele Zakona o izvršbi in zavarovanju terjatev, o čemer bom pisala v prihodnjem tednu.

Oddaj povpraševanje