Sprememba v Noveli zakona o izvršbi in zavarovanju

Sprememba v Noveli zakona o izvršbi in zavarovanju

Če smo v enem izmed predhodnih prispevkov pisali o spremembi novele Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki je dovoljevala bremenitev minimalne plače, je sedaj Ministrstvo za pravosodje novelo ponovno spremenilo, tokrat v korist dolžnikom. Z ukrepom so ponovno nekoliko omejili obremenitev minimalne plače dolžnika. S tem dejanjem Ministrstvo izpolnjuje zavezo vlade iz socialnega sporazuma 2015 – 2016. S prejšnjo novelo naj bi namreč bil ogrožen dolžnikov eksestencialni minimum, torej njegova socialna varnost in svoboda, kar pa je v nasprotju z Ustavo RS.

Najpomembnejše spremembe se bodo kazale na posameznikovi plači, in sicer bo moral dolžniku na računu ostati znesek v višini 76 % bruto minimalne plače in ne več 70 %, kot je veljalo prej. Po novem naj bi torej varovani znesek ostajal pri 600,95 evra. Pri priviligiranih terjatvah oziroma preživnini pa varovani znesek še vedno ostaja na 50 % bruto minimalne plače.

Omejene bodo tudi izvršbe na:

  •  veteranski dodatek, na katerega bo mogoče poseči le v primeru priviligiranih terjatev ter v primeru odškodnine za izgubljeno preživnino, zaradi smrti tistega, ki jo je plačeval
  • ne bo mogoče poseči na enkratne prejemke ob namestitvi otrok v rejniške družine
  • predvidene so višje omejitve zaradi vzdrževanih družinskih članov, kjer bo dolžnik moral izkazati upravičenost do prejemkov pri izvrševalcih sklepov o izvršbi
  • spremembe naj bi bile tudi v primerih, ko posameznik pride do prilivov za dobo več mesecev; kadar posameznik zaradi zamude pri izplačlih naknadno prejme večjo vsoto, ki predstavlja prejemke za več mesecev skupaj, se s to vsoto razpolaga kot, da je bila izplačevana mesečno. To pomeni, da se celoten znesek deli s številom mesece in se nato ta znesek jemlje za osnovo pri izvršbi.
  • spremembe se bodo kazale pri omejitvi stroškov izvrševalcev sklepa o izvršbi v primeru nerubljivih prejemkov in sicer tako, da za izvajanje dejanj na podlagi sklepa o izvršbi ne bodo več smeli poravnati iz prejemkov, na katere je izvršba omejena.

Oddaj povpraševanje