Osebni stečaj

Osebni stečaj

Osebni stečaj je postopek namenjen fizičnim osebam,  v katerem želi dolžnik s svojim premoženjem poplačati dolgove, ki jih na drugačen način ne more poravnati. S tem se reši primeža rubežnikov zaradi izvršb in si skuša ponovno urediti življenje.

Postopek osebnega stečaja se začne s poslanim predlogom za osebni stečaj na sodišče, vključno z notarsko overjenim poročilom o stanju dolžnika ter izjavo, da za potencialen odpust obveznosti ni ovir. Prav tako se predlogu priložijo kopije dokumentov iz katerih so razvidni prihodki ter dolgovi (izvršbe, pogodbe o zaposlitvi, kreditne pogodbe, otroški dodatki ipd).

Kot omenjeno, se z osebnim stečajem:

  • ustavi večina izvršb,
  • vsi dolgovi, ki so nastali pred samim postopkom se urejajo znotraj enega postopka,
  • dolžnik ne rabi poravnati predujma za začetek postopka ter sodne takse,
  • če dolžnik nima dovolj premoženja za poplačilo dolgov, se ti v večini primerov odpustijo.

Da postopek zahteva temeljit premislek je razvidno iz dejstev, da se proda celotno posameznikovo premoženje, ki je nastalo do postopka stečaja ter pred postopkom  za poplačilo dolgov. V stečajno maso gredo tudi prejemki – z izjemo tistih, ki so izvzeti tudi po Zakonu o izvršbi in zavarovanju. Onemogočeno je samostojno poslovanje ter najemanje kreditov, odpiranje transakcijskih računov, odprti s.p.-ji se prenehajo, trajanje samega postopka pa je od 2 do 5 let.
Dolžnik upnike poplača s stečajno maso v primeru, da ima premoženje (če posameznik nima premoženja to ni ovira za začetek postopka, a v tem primeru upniki ne bodo prišli do poplačila). K stečajni masi spada torej dolžnikovo celotno premoženje, s katerim razpolaga ob začetku postopka in tudi vso premoženje, ki ga dobi ali podeduje tekom postopka. Prav tako gredo v stečajno maso tudi ostali dolžnikovi prejemki (plača, nadomestilo plače, odškodnina zaradi izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, zaradi breposlenosti ter plača za delo obsojenev v kazenskih zavodih), ki presegajo 70 % bruto minimalne plače. Odstotek se izjemoma poviša, ko mora dolžnik po zakonu preživljati še drugo osebo ali družinskega člana.
V stečajno spadajo tudi regres, nadomestilo za malice, dnevnice, morebitne dolžnikove nepremičnine ipd. Ne more pa iti v stečajno maso premoženje zakonskega partnerja.

Sedaj, ko smo se malo bolje seznanili s postopkom osebnega stečaja lahko vidimo, da je za uvedbo postopka res potreben temeljit razmislek, saj lahko kljub temu, da se na prvi pogled zdi enostavna rešitev, posamezniku prinese kup preglavic. Te pa seveda lahko vplivajo na kvaliteto življenja od začetka do zaključka postopka.

Z  vidika upnika je veliko bolje, da doseže poplačilo dolga preden gre njegov dolžnik v stečaj ali v postopek osebnega stečaja, saj je iz stečajne mase posledično lahko slabše poplačan kot bi bil, če bi terjatve saniral pravočasno.
Oddaj povpraševanje