Odpis dolgov socialno ogroženim

Odpis dolgov socialno ogroženim

Kot sta to storili že Hrvaška in Madžarska, je sedaj tudi Slovenija namenila znesek v višini največ miljon evrov, s katerim bo posameznikom omogočila odpis dolgov. Po grobem izračunu, naj bi bilo takih posameznikov okoli sto tisoč.

S 3.8.2015 lahko torej dolžniki zaprosijo za odpis dolgov. Do odpisa so upravičeni le tisti posamezniki, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih pogojev in so v časovnem obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 bili:

  • prejemniki denarne socialne pomoči
  • prejemniki varstvenega dodatka
  • prejemniki veteranskega dodatka
  • prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda
  • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu ter istočasno prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Dolg se ne more odpisati osebi, ki je v osebnem stečaju.

Dolžniki bodo za odpis dolgov morali izpolniti ustrezen obrazec, ki ga lahko pridobijo na spletu, Centrih za socialno delo, Karitasu… Nasloviti ga bo potrebno na upnika, ki je na seznamu podjetij, ki bodo dolgove odpisovali (Seznam podjetij, zavarovalnic in bank, ki bodo odpisovale dolgove) in so podpisali Sporazum o odpisu dolgov. Če upnika ni na seznamu, odpisa dolga ne bo omogočal, razen, če bo k sporazumu pristopil kasneje. Obrazec bo dolžnik moral oddati osebno ali po pošti, in sicer najkasneje do 31.10.2015.

Upniki, ki bodo pod svojimi dolgovi in pravili, za določene obveznosti odpisovali dolgove so:

  • FURS
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  • Občine
  • Podjetja
  • Banke…

Glede na to, da ima država na voljo omejeno  višino sredstev, ki jo bo porabila za odpis dolgov, bo pomemben tudi vrstni red pošiljanja oziroma oddaje prošenj, vendar naj bi bilo po napovedih  zagotovljenih dovolj sredstev za vse morebitne prosilce.

Oddaj povpraševanje