Uvedba davčnih blagajn

Uvedba davčnih blagajn

Namen davčnih blagajn je v obveščanju FURS-a o skoraj vsakem izdanem računu, ki bo poravnan z gotovino. Gre torej za vsa plačila, ki ne bodo nakazana neposredno na transakcijski račun izvajalca.  Sem spadajo tudi plačila z debetno ali kreditno kartico.
Davčne blagajne bodo torej morali uvesti vsi, ki poslujejo  gotovino. Izjema so le tisti izvajalci, ki sicer poslujejo z gotovino, a za svojo dejavnost ne rabijo izdajati računov.

Pričele bodo veljati z 2. januarjem leta 2016 vendar bo uvedba postopna, prehodno obdobje pa bo trajalo do leta 2018. Postopek izdaje računa bo potekal tako, da se bo izvajalec pred izdajo vsakega računa moral povezati s FURS-om, ki mu bo račun odobril. Račun bo malo daljši, vseboval bo identifikacijsko oznako računa EOR in QR kodo, s katero bo prejemnik lahko preveril pristnost računa. Vse ostale specifikacije na računu bodo ostale nespremenjene. Sam postopek bo daljši zgolj za nekaj sekund, kolikor bo trajal postopek odobritve računa.

Davčno blagajno bo posameznik prijavil tako, da bo preko FURS-a, na podlagi posredovanih podatkov o poslovnih prostorih, brezplačno pridobil namensko digitalno potrdilo, ki se bo uporabljalo le za izmenjavo podatkov o poslovnih prostorih in računih. Stroški davčne blagajne bodo močno variirali; od najosnovnejšega brezplačnega dostopa preko portala eDavki, do nekaj deset evrov za manjša ter celo nekaj tisoč evrov za velika podjetja mesečno. Pri podjetjih, ki izdajajo le nekaj računov mesečno bo na voljo brezplačna spletna aplikacija, do katere bo mogoče dostopati preku FURS-ove spletne strani in bo predstavljala nekakšno elektronsko verzijo knjige vezanih računov.

Ne glede na manjše spremembe v načinu uvedbe davčne blagajne, bo povsod nujen dostop do podatkovnega prenosa podatkov, ki bo omogočal neposredno komunikacijo s FURS-om. Aplikacije bodo dostopne tudi preko pametnih telefonov ali tablic ipd. Če se zgodi, da je račun izdan v območju brez signala, račun ne bo vseboval EOR oznake, a se bo račun posodobil, takoj ko bo posameznik prešel v območje s signalom in bo vzpostavljena povezava s FURS-om, račune brez EOR oznake pa bo potrebno v roku dveh delovnih dneh posredovati na FURS. To pomeni, da naknadno izdajanje računov ne bo mogoče – recimo po vrnitvi na delovni prostor.
Če zmanjka elektrike ali pride do okvare elektronskega vmesnika in se ne bo dalo s stranko dogovoriti za nakazilo preko transakcijskega računa, bo potrebno imeti pri sebi knjigo vezanih računov – te bo prav tako potrebno posredovati na FRUS in sicer v roku desetih delovnih dneh.

Računi se bodo lahko izdajali v pisni ali elektronski obliki. Pri slednji je potrebno biti pazljiv, da bo kupec zaradi morebitne inšpekcijske preverbe imel dostop do računa ob odhodu iz poslovnega prostora.

Oddaj povpraševanje