Zastaralni roki terjatev

Zastaralni roki terjatev

Institut zastaranja terjatev pomeni, da dolžnik ni več dolžen poplačati obstoječega dolga oziroma upnik poplačila ne more več zahtevati. Ideja o zastaranju terjatev je namenjena predvsem vzpodi upniku, da svoje dolžnike čim prej izterja. Po zastaranju terjatev, ta...