Ustanovitev podjetja: s.p. ali d.o.o.?

Ustanovitev podjetja: s.p. ali d.o.o.?

Če ste v fazi odpiranja novega podjetja se gotovo sprašujete ali je bolj smiselno odpreti s.p. ali d.o.o. V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj dejstev, ki vam bodo pomagala pri odločitvi, hkrati pa boste prejeli informacije v kakšni vlogi se kot izbrani subjekt lahko znajdete kot dolžnik oziroma upnik.
Če se odločite odpreti s.p. pomeni, da fizična oziroma samostojni podjetnik opravlja dejavnost. Za odprtje s.p.- ja:

  • ne potrebujete ustanovnega kapitala,
  • z dobičkom lahko razpolagate svobodno. Dobiček v tem primeru pomeni plačo samostojnega podjetnika in dvigi denarja med letom se ne upoštevajo kot odhodki
  • osnova za odmero prispevkov je dobiček
  • v obvezno zdravstveno zavarovanje je posameznik vključen kot samozaposlen.

V primeru, da se odločite za d.o.o., pomeni, da ustanavljate družbo z omejeno odgovornostjo. V tem primeru gre za osebo, ki opravlja eno ali več dejavnosti. Za ustanovitev d.o.o. – ja:

  • potrebujete ustanovni kapital v višni 7.500 €,
  • z dobičkom ne morete svobodno razpolagati, pač pa dobiček pripada podjetju, plača družbenika pa pomeni odhodek d.o.o.
  • osnova za odmero prispevkov je plača,
  • če je družbenik zaposlen znotraj podjetja, je vključen v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Če ni zaposlen je vključen v zavarovanje kot družbenik.

Pri odgovornosti prihaja do, iz našega vidika, najpomembnejših razhajanj.

S.p. namreč odgovarja z vsem svojim premoženjem. Kar pomeni, da za zapadle obveznosti po zaprtju s.p. – ja odgovarja kot fizična oseba in ga lahko terjamo tudi, če s.p. ne obstaja več.
Pri d.o.o. – ju pa samo podjetje sicer res odgovarja za obveznosti, vendar pa sam družbenik nima odgovornosti. Če dolžnik torej d.o.o. zapre oziroma preneha s poslovanjem, ga za zapadle obveznosti ne moremo več terjati.

Celovit pristop pri reševanju težav z zapadlimi obveznostmi priporočamo v vsakem primeru. Pri d.o.o. – jih pa je potrebno biti še posebej pazljiv, da se tega lotite čim bolj urno in produktivno ter se tako obvarujete, da ne bi ostali praznih rok.

Oddaj povpraševanje