S 1.1.2016 nova minimalna plača

S 1.1.2016 nova minimalna plača

Minimalna plača se nanaša na delo, opravljeno v enem mesecu s polnim delovnim časom. Vsem, ki delo opravljajo s skrajšanim delovnikom, pripada sorazmerno manjši del minimalne plače. Zakon, ki minimalno plačo določa, je bil sprejet v letu 2010, v letošnjem letu pa je...