Napoved uspeha izvensodne izterjave ter izogibanje plačilu obveznosti v predsodnih postopkih

Napoved uspeha izvensodne izterjave ter izogibanje plačilu obveznosti v predsodnih postopkih

Kot podjetje, ki se ukvarja z izvensodno izterjavo, se tekom postopkov srečamo z različnimi primeri oziroma  dolžniki ter s tem različnimi odzivi na postopke izterjave.  S tem si dolžniki dejansko sami oblikujejo pot poteka (izvensodne) izterjave.

Pred začetkom postopkov prejmemo veliko vprašanj v zvezi z uspešnostjo izterjave, a je odgovor na to precej kompleksen in ga je pred samim pričetkom izterjave težko podati oziroma se izogibamo kakršnim koli predikcijam. Res je, da imamo s tega področja precej izkušenj, zato lahko približno glede na stanje dolžnika predvidimo v katero smer se bodo postopki odvijali, vendar je brez dejstev to težko natančno določiti. To še posebej velja v primeru, ko je dolžnik fizična oseba.

Razlogi za nezmožnost napovedi uspešne izterjave so različni:

  • Upnike sicer vedno pozivamo k predložitvi celotne dokumentacije v zvezi z dolžniki, a se velikokrat zgodi, da sami opravijo selekcijo dokumentov, za katere presodijo ali so pomembni ali ne, s tem pa lahko zadržijo zase kakšno pomembno dejstvo.
  • Nadalje še vedno precej ljudi ne pozna razlike med izvensodno in sodno izterjavo, zato se dogaja, da se tekom postopkov izkaže, da je bila zoper dolžnika že vložena izvršba. Ta je lahko pravnomočna ali pa je se postopek ustavil, saj je dolžnik ugovarjal, upnik pa postopka ni nadaljeval. Slednje za sam uspeh izterjave pomeni, da dolžnik dolgu ugovarja, kar predstavlja oviro na poti k uspešnemu poplačilu dolga.
  • Če je dolžnik fizična oseba, je praktično nemogoče ugotoviti, v kakšnem finančnem stanju je dolžnik.

Najbolj realno stanje vidimo, ko dolžnika kontaktiramo oziroma redkeje, ko oni kontaktirajo nas. V to fazo pridemo po poslanih pisnih opominih, ki so namenjeni seznanjanju dolžnika z dolgom.
Dolžniki se v takih primerih odzovejo zelo različno. Nekateri dolg nemudoma priznajo in ga tudi poravnajo. To je pogosto v primerih, ko so prejeto fakturo izgubili ali nanjo preprosto pozabili.

Nekateri dolžniki zaprosijo za možnost obročnega poplačila dolga, saj zaradi slabe likvidnosti plačila ne morejo izvesti v enkratnem znesku ali pa se kot fizična oseba sooča s hujšimi in dolgotrajnimi finančnimi težavami in obveznosti še ni zmožen poravnati. V teh primerih se lahko dogovorimo za odlog plačila ter po tem možnost obročnega odplačevanja.

Najslabše kar posameznik v vlogi dolžnika lahko stori je, da opomine ignorira, ne sprejema klicev ter na vsak način zavrača pogovor z nami, ali da o poplačilu laže. Kljub temu, da dolžnik upa, da bo dolg s tem preprosto izginil oziroma upnik s postopki ne bo nadaljeval, se v večini primerov zgodi ravno nasprotno. Izogibanje dolžnikov namreč napeljuje k sklepu, da dolžnik dolga nima namena poplačati – razlogov za to ne poznamo, a jih tudi ne moremo izvedeti, saj se dolžnik z nami ne želi pogovoriti. Edino kar s tem pridobi, so dodatni stroški, ki nastanejo ob nadaljevanju postopkov po sodni poti. Glede na to, da gre v teh primerih za posameznike, ki dolga (zaenkrat) še niso zmožni poravnati, ni smiselno, da si izberejo pot, ki jim dolgoročno prinese največ stroškov. Stroški izvršilnega postopka namreč padejo na pleča dolžnikov kar pomeni, da morajo poleg glavnice ter zamudnih obresti, kriti tudi te.

Vsem zamudnikom pri plačilih zato svetujemo, da se stikom z nami oziroma drugimi posredniki, upniki ipd. ne izogibajo, temveč predstavijo svoje realno stanje ter se poskusijo dogovoriti za poplačilo dolga v okviru svojih zmožnosti. Tako bo upnik vedel, kaj se z dolžnikom dogaja, ter da bo terjatev dobil poplačano, dolžnik pa bo prihranil pri morebitnem nastanku dodatnih stroškov.

Oddaj povpraševanje