S 1.1.2016 nova minimalna plača

S 1.1.2016 nova minimalna plača

Minimalna plača se nanaša na delo, opravljeno v enem mesecu s polnim delovnim časom. Vsem, ki delo opravljajo s skrajšanim delovnikom, pripada sorazmerno manjši del minimalne plače.
Zakon, ki minimalno plačo določa, je bil sprejet v letu 2010, v letošnjem letu pa je znašala 790,73 € bruto.

S 17. Decembrom 2015 bo v veljavo stopila Novela Zakona o minimalni plači (Z-MinP-A), ki obsega kar nekaj sprememb v zvezi z dodatki, ki so bili do sedaj všteti v minimalno plačo ter kazni, ki lahko doletijo delodajalce, ki sprememb v zakonu ne bodo upoštevali.

Dodatki, ki se po novem ne štjejo več k minimalni plači so:

  • Dodatek za nočno delo – obsega delo od 23:00 do 6:00 oziroma 8 nepretrganih ur med 22:00 in 7:00 uro zjutraj.
  • Dodatek za delo v nedeljo.
  • Dodatek za delo na praznike ter dela proste dneve po zakonu – ti so našteti v Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD). Ta dodatek se izključuje z dodatkom za delo v nedeljo.

Zgoraj našteti dodatki se bodo upoštevali v samem znesku minimalne plače, njihova višina pa se določi v kolektivni pogodbi v nominalnem znesku za polni delovni čas ali pa glede na urne postavke, vendar le za čas, ko je delavec delal pod pogoji, ki dodatek upravičujejo.

Globe za kršitve zakona znašajo od 3.000 € do 20.000 € ze večja podjetja ter 1.500 € do 8.000 € za manjše delodajalce, ki zaposlujejo deset delavcev ali manj. Prav tako se lahko z globo od 1.000 € do 2.000 € kaznuje odgovorna oseba delodajalca.

Oddaj povpraševanje