Obvladovanje terjatev v podjetju iPOM

Obvladovanje terjatev v podjetju iPOM

Tokrat nekoliko o praksi v našem podjetju. Leta izkušenj pri obvladovanju terjatev so prinesla nemalo spoznanj o zakonitostih obnašanja terjatev. Skozi številne primere smo oblikovali relativno univerzalen model obvladovanja terjatev, s katerim dosegamo zelo visok delež sanacije stanja. Delež proračuna podjetja, ki ga terjatve predstavljajo, je pomemben bolj, kot se morda na prvi pogled zdi. V članku vam predstavljamo naše pristope pri obvladovanju terjatev, ki naj vam bodo v pomoč pri vprašanjih kot so kaj je terjatev, kako se s problemom spopasti, ali investirati v sodne postopke, kaj lahko zame stori zunanje podjetje?

Izvensodna izterjava

Postopki izvensodne izterjave so usmerjeni v hitro in ugodno poplačilo dolga. V podjetju iPOM postopke opominjanja, kontaktiranja dolžnika, pridobivanja plačil in vodenja terjatev opravljamo hitro in učinkovito. Vse postopke vodimo zelo korektno in nastopamo kot tretji subjekt v situaciji. Vloga tretjega je pri pridobivanju plačil s svojim psihološkim učinkom na dolžnika zelo pomembna, dodatna prednost podjetja iPOM pred konkurenčnimi podjetji pa je v tem, da je naš cenovni model oblikovan po modelu brez začetnih stroškov in pomeni, da upnik nikoli ne tvega stroškov v primeru neuspeha.

Naš pristop temelji predvsem na tako imenovanem soft-skill pristopu v komunikaciji z dolžnikom – ti največkrat ne vedo, da dolg ni nujno zahteva po takojšnem poplačilu dolga, temveč se rešitev lahko skriva tudi v obročnem poplačilu, kompenzaciji, (delnem) odpisu, asignaciji in podobnoV nevednosti se dolžniki nemalokrat izogibajo vsem kontaktom z upnikom, s čemer pa ne rešijo ničesar, temveč le podaljšujejo posopke in si višajo stroške

Izvensodno izterjavo pričnemo s pisnimi in elektronskimi opomini, da dolžnike seznanimo s terjatvijo, nato pa jih skušamo čim prej priklicati ter se dogovoriti za poplačilo obveznosti. V posebnih primerih ponudimo možnost obročnega odplačevanja ter skušamo najti pristop k terjatvi, ki je sprejemljiv za vse strani. Če po vloženem trudu ne vidimo rezultatov, dolžnika opomnimo z opominom pred izvršbo, nato pa predlagamo izvršilni postopek, ki ga na željo upnika tudi realiziramo.

Sodni postopki so običajno dolgotrajni, še posebej, kadar pride do ugovora, poleg tega pa je potrebno upoštevati, da niso vse izvršbe uspešne. To pomeni, da upnik vloži dodatna sredstva ter s tem poveča obstoječi dolg, ob tem pa ne more biti povsem prepričan o uspešnosti izvršbe.

Najpomembnejše pravilo izvensodne izterjave je, da zapadle terjatve obravnavamo hitro in takoj po zapadlosti, saj je takrat največ možnosti, da se terjatev poplača v celoti. K teži problema največ prispevajo upniki sami, ki odlašajo ter problematike ne jemljejo resno, temveč v smislu, “saj bom” oziroma “se bo gotovo poplačalo” ipd. Realno stanje je seveda povsem drugačno. Dolžniki so največkrat mnenja, da se poplačilo od njih enostavno ne bo več zahtevalo. Kasneje nastopi še vprašanje zastaranja terjatve, kar upniku praktično onemogoči, da bi prišel do poplačila.

Sami vedno vzpodbujamo, da upniki pri sanaciji terjatev čim prej postopajo in se povežejo s strokovnjaki. Strošek je ob hitrem postopanju v primerjavi z morebitnim stroškom ob neplačilu zanemarljiv. Upniki lahko velik delež poplačil dosežejo tudi sami, s korektnim in sistematičnim pristopom. Praksa kaže, da ima vpliv tretje osebe v postopku precejšnjo vlogo in psihološki vpliv na dolžnika, zato smo uspešni tudi takrat, ko upnik sam kljub vloženemu trudu ni prišel do poplačila terjatve.

Prepričani smo, da se ob rednem saniranju zapadlih obveznosti, torej takoj, ko nastopijo, število neporavnanih obveznosti precej zmanjša, upniki pa so s tem bolj likvidni. Zato velikokrat poudarjamo pomembnost izvensodne izterjave, saj so prvi koraki resnični kritični, in v veliki meri določajo ali bo terjatev poravnana ali ne.

Ko upnik nima dovolj časa ter kadra za samostojno upravljanje s terjatvami, močno priporočamo najem zunanje pomoči. Tu ne gre zgolj za pomanjkanja časa ter kadrov pač pa tudi za vprašanje usposobljenosti kadra. Uspešnost je močno odvisna od pristopa osebe, ki to področje ureja. Sami se ukvarjamo izključno s postopki izterjave, v sodelovanju z odvetniško službo pa nudimo celotno pravno podporo postopkom izterjav. Pomebno vlogo v pravnih postopkih igrajo natančni podatki o dolžnikih, zato jih je potrebno poiskati ter pravilno interpretirati. Ključnega pomena pa je natančnost pri navedbi datumov (recimo v primeru stečaja podjetja), ko ima upnik omejen čas, da terjatev prijavi, preden izgubi vse možnosti za njeno poplačilo.

Oddaj povpraševanje