Kdo lahko predlaga stečaj dolžnika ter kako lahko spremljamo potek samega postopka

Kdo lahko predlaga stečaj dolžnika ter kako lahko spremljamo potek samega postopka

Stečaj oziroma stečajni postopek je proces prenehanja poslovanja dolžnika, ki je prezadolžen, da bi poravnal svoje dolgove oziroma je tako ali drugače plačilno nesposoben. V stečajnem postopku se vso dolžnikovo premoženje (če ga ima) unovči ter oblikuje v stečajno maso iz katere so nato poplačani upniki. Stečajni postopek vodi stečajni upravitelj, celoten proces pa nadzoruje sodišče.

Poleg stečaja pravnih oseb poznamo tudi osebni stečaj fizičnih oseb. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Upnik ga lahko predlaga stečaj dolžnika – podjetja, če:

  • dolžnik zaostaja z izpolnitvijo obveznosti, ki skupno presega 20 % njegovih obveznosti, ki so bile izkazane v zadnjem javnem letnem poročilu
  • če nima odprtega vsaj enega bančnega računa, pri eni izmed slovenskih bank in če v 60 dneh od izdanega pravnomočnega sklepa o izvršbi ni poravnal obveznosti
  • če dolžnik na bančnem računu nima sredstev za poplačilo pravnomočnega sklepa o izvršbi vsaj 60 dni ter tako stanje skupaj ali s prekinitvami traja več kot 60 dni v 90 dnevnem obdobju.

S tem, ko upnik dokaj hitro predlaga stečaj dolžnika dodatno zavaruje svoje možnosti za poplačilo, saj obstaja verjetnost, da do poplačila s pravnomočno izvršbo ne bo prišel.

V današnjih časih pa se vse prevečkrat srečamo tudi s situacijo, ko delavec ne dobi plačila za opravljeno delo. V tem primeru lahko upnik (zaposleni) vloži predlog za stečaj delodajalca. To lahko stori v primeru, če:

  • delodajalec zamuja z izplačilom plač do višine minimalne plače več kot 2 meseca
  • delodajalec več kot 3 mesece zamuja z izplačilom prispevkov zaposlenega.

Če stečaj predlaga delavec je zaradi zgoraj navedenih razlogov oproščem plačila predujma, ki ga mora sicer upnik založiti za pričetek postopka.

Več o stečajnem postopku ter kdaj morate terjatve prijaviti v stečajni postopek si lahko preberete tukaj.

Oddaj povpraševanje