Ugovor odpustu obveznosti stečajnim dolžnikom

Ugovor odpustu obveznosti stečajnim dolžnikom

V prejšnjem prispevku smo na kratko povzeli, v katerih primerih lahko predlog stečaja dolžnika, v tem primeru pravne osebe, pride s strani upnika oziroma, kako lahko zaposleni predlaga stečaj delodajalca.

Osebni stečaj je, kot omenjeno, postopek namenjen fizičnim osebam, v katerem želi dolžnik s svojim premoženjem poplačati dolgove, ki jih na drugačen način ne more poravnati.

V postopku stečaja nato premoženje dolžnika preide v stečajno maso, iz katere so poplačani upniki. Če tekom postopka osebnega stečaja dolžnik ni imel dovolj premoženja, so lahko nekatere obveznosti, ki so nastale pred osebnim stečajem, ostale neporavnane. V tem primeru lahko dolžnik zaprosi za odpust obveznosti, in sicer lahko to stori pred izdajo sklepa o končanju postopka.

Tovrstni postopki upnikom pustijo negativne posledice, ki jih lahko občutijo kot močan udarec na finančnem področju. Zato, da bi lahko zavarovali svoje interese, lahko odpustu obveznosti dolžnikom ugovarjajo, če je stečajni dolžnik kršil določbe zakonov (npr: 399. člen ZFPPIPP) in je:

  • bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja proti premoženju/gospodarstvu in še ni izbrisano,
  • podal neresnične ali nepopolne informacije, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov ter mu je pristojni organ dodatno odmeril davek v znesku najmanj 4.000 €,
  • že zaprosil za odpust obveznosti ter od pravnomočnega sklepa še ni minilo 10 let,
  • v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če lahko glede na njegov premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti ipd.

V tem primeru upnik lahko ugovarja v roku 6 mesecev po objavi oklica o odpustu obveznosti.
Prav tako pa lahko upniki ugovarjajo, če je s strani dolžnika prišlo do kršitev členov št. 384, št. 386, št. 401, ter da je preizkusno obdobje prekratko; in sicer v roku 6 mesecev po objavi oklica.

Da pa postopki ne bi pripeljali do takšnih skrajnosti, vas opozarjamo na pravočasno ukrepanje, hkrati pa vas vabimo, da nas kontaktirate s svojimi vprašanji, saj vam bomo z veseljem svetovali.

Oddaj povpraševanje