Zastaralni roki terjatev

Zastaralni roki terjatev

Institut zastaranja terjatev pomeni, da dolžnik ni več dolžen poplačati obstoječega dolga oziroma upnik poplačila ne more več zahtevati. Ideja o zastaranju terjatev je namenjena predvsem vzpodi upniku, da svoje dolžnike čim prej izterja. Po zastaranju terjatev, ta...
Odpis dolgov socialno ogroženim

Odpis dolgov socialno ogroženim

Kot sta to storili že Hrvaška in Madžarska, je sedaj tudi Slovenija namenila znesek v višini največ miljon evrov, s katerim bo posameznikom omogočila odpis dolgov. Po grobem izračunu, naj bi bilo takih posameznikov okoli sto tisoč. S 3.8.2015 lahko torej dolžniki...
Uvedba davčnih blagajn

Uvedba davčnih blagajn

Namen davčnih blagajn je v obveščanju FURS-a o skoraj vsakem izdanem računu, ki bo poravnan z gotovino. Gre torej za vsa plačila, ki ne bodo nakazana neposredno na transakcijski račun izvajalca.  Sem spadajo tudi plačila z debetno ali kreditno kartico. Davčne blagajne...