Davčne blagajne, globa in nagradna igra FURS-a

Davčne blagajne, globa in nagradna igra FURS-a

Ob začetku leta 2016 so v veljavo stopile davčne blagajne, s katerimi je potrebno račun ob izdaji potrditi na FURS-u. Njihov namen je pritegniti sodelovanje kupcev, predvsem pa zmanjševanje sive ekonomije, dela na črno, davčnih utaj ipd. Račun je potrebno izdati ob...
S 1.1.2016 nova minimalna plača

S 1.1.2016 nova minimalna plača

Minimalna plača se nanaša na delo, opravljeno v enem mesecu s polnim delovnim časom. Vsem, ki delo opravljajo s skrajšanim delovnikom, pripada sorazmerno manjši del minimalne plače. Zakon, ki minimalno plačo določa, je bil sprejet v letu 2010, v letošnjem letu pa je...
Možni poteki izvršilnega postopka

Možni poteki izvršilnega postopka

Veliko člankov namenjamo vsebinam kot so sodna izvršba, izvensodna izterjava, priročnikom, ki vam koristijo bodisi ob sprožitvi izvršilnega postopka bodisi, ko že razpolagate s pravnomočnim sklepom, le malo vpogleda pa je bilo namenjenega samemu poteku izvršilnega...
Ustanovitev podjetja: s.p. ali d.o.o.?

Ustanovitev podjetja: s.p. ali d.o.o.?

Če ste v fazi odpiranja novega podjetja se gotovo sprašujete ali je bolj smiselno odpreti s.p. ali d.o.o. V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj dejstev, ki vam bodo pomagala pri odločitvi, hkrati pa boste prejeli informacije v kakšni vlogi se kot izbrani subjekt...
Izbris iz sodnega registra brez likvidacije

Izbris iz sodnega registra brez likvidacije

Pri izbrisu podjetja brez likvidacije, gre za izbris družbe iz sodnega registra po skrajšanem postopku. V postopek za izbris kvalificirajo le tiste družbe, ki imajo poplačane vse obveznosti, imajo urejena vsa razmerja s svojimi zaposlenimi in v postopku izbrisa...