Še bližje upniku z Izterjaj si sam

V podjetju iPOM smo ponovno omogočili storitev Izterjaj si sam, s katero lahko upnik samostojno izdela opomin in sam terja dolžnika. Storitev Izterjaj si sam je v preteklosti že omogočala samostojno pripravo opominov in požela veliko zanimanja med našimi uporabniki.... preberi vec

Gradivo za samostojno upravljanje terjatev

Danes terjatve niso več nič novega, saj se v določeni točki pri poslovanju slej kot prej z njimi srečamo. Ker je v podjetju nenehno oblica dela, težave s terjatvami ničkolikrat predstavljajo še dodatno nadlogo in ostanejo pozabljene. Večina podjetij v zadnjih letih... preberi vec

Obvladovanje terjatev v podjetju iPOM

Tokrat nekoliko o praksi v našem podjetju. Leta izkušenj pri obvladovanju terjatev so prinesla nemalo spoznanj o zakonitostih obnašanja terjatev. Skozi številne primere smo oblikovali relativno univerzalen model obvladovanja terjatev, s katerim dosegamo zelo visok... preberi vec

S 1.1.2016 nova minimalna plača

Minimalna plača se nanaša na delo, opravljeno v enem mesecu s polnim delovnim časom. Vsem, ki delo opravljajo s skrajšanim delovnikom, pripada sorazmerno manjši del minimalne plače. Zakon, ki minimalno plačo določa, je bil sprejet v letu 2010, v letošnjem letu pa je... preberi vec

Možni poteki izvršilnega postopka

Veliko člankov namenjamo vsebinam kot so sodna izvršba, izvensodna izterjava, priročnikom, ki vam koristijo bodisi ob sprožitvi izvršilnega postopka bodisi, ko že razpolagate s pravnomočnim sklepom, le malo vpogleda pa je bilo namenjenega samemu poteku izvršilnega... preberi vec

Ustanovitev podjetja: s.p. ali d.o.o.?

Če ste v fazi odpiranja novega podjetja se gotovo sprašujete ali je bolj smiselno odpreti s.p. ali d.o.o. V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj dejstev, ki vam bodo pomagala pri odločitvi, hkrati pa boste prejeli informacije v kakšni vlogi se kot izbrani subjekt... preberi vec

Zastaralni roki terjatev

Institut zastaranja terjatev pomeni, da dolžnik ni več dolžen poplačati obstoječega dolga oziroma upnik poplačila ne more več zahtevati. Ideja o zastaranju terjatev je namenjena predvsem vzpodi upniku, da svoje dolžnike čim prej izterja. Po zastaranju terjatev, ta... preberi vec

Odpis dolgov socialno ogroženim

Kot sta to storili že Hrvaška in Madžarska, je sedaj tudi Slovenija namenila znesek v višini največ miljon evrov, s katerim bo posameznikom omogočila odpis dolgov. Po grobem izračunu, naj bi bilo takih posameznikov okoli sto tisoč. S 3.8.2015 lahko torej dolžniki... preberi vec

Uvedba davčnih blagajn

Namen davčnih blagajn je v obveščanju FURS-a o skoraj vsakem izdanem računu, ki bo poravnan z gotovino. Gre torej za vsa plačila, ki ne bodo nakazana neposredno na transakcijski račun izvajalca.  Sem spadajo tudi plačila z debetno ali kreditno kartico. Davčne blagajne... preberi vec

Osebni stečaj

Osebni stečaj je postopek namenjen fizičnim osebam,  v katerem želi dolžnik s svojim premoženjem poplačati dolgove, ki jih na drugačen način ne more poravnati. S tem se reši primeža rubežnikov zaradi izvršb in si skuša ponovno urediti življenje. Postopek osebnega... preberi vec

Stroški sodne izvršbe

V primeru, da so postopki izvensodne izterjave neuspešni in upnik ne dobi poplačanega dolga, se lahko odloči za zavarovanje terjatve in sicer s sprožitvijo izvršilnega postopka. Tega lahko sproži sam (preveri: Priročnik za samostojno vlaganje sodne izvršbe) ali ga... preberi vec

Novost: Javen dostop do TRR v tujini

Z ozirom na dejstvo, da se trenutno na gospodarskem trgu podjetja pogosto srečujejo s težavami likvidnosti, ki nastanejo predvsem kot posledica zamujanja s plačili oziroma plačil sploh ni, je bila z dnem 5.4.2015 sprejeta sprememba Zakona o poslovnem registru... preberi vec

Finančna uprava RS

S 1. avgustom 2014 je pričela z delovanjem Finančna uprava RS, ki je nastala kot posledica združenja carinske in davčne uprave RS. Sprva sta se združili le generalna carinska in generalna davčna uprava, delovanje lokalnih uprav pa je do konca leta 2014 ostalo... preberi vec

Zamudne obresti

Obresti so opredeljene kot plačilo oziroma nadomestilo za uporabo določenega denarnega zneska ali druge nadomestne stvari, ki imajo pravno podlago na pravnem poslu (npr. posojilna pogodba) ali drugem pravnem dejstvu (nastop zamude s plačilom izposojenega denarja).... preberi vec